Τριχοπτωση & Θεραπειες

Μύθοι & Συχνές Ερωτήσεις

Φωτογραφιες Περιστατικων

Δείτε Αποτελέσματα

←Επιστροφη στην αρχικη

Γυροειδης Αλωπεκια

Γυροειδής αλωπεκία είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα του τριχοθυλακίου. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η ανομοιόμορφη αραίωση, που δημιουργείται στο δέρμα, με εμφάνιση τριχών σε σχήμα θαυμαστικού περιμετρικά των ορίων στις περιοχές που υφίσταται.

Συνήθως, η γυροειδής αλωπεκία εμφανίζεται σε μία αλλά και σε περισσότερες περιοχές του τριχωτού. Ωστόσο, στα σοβαρά περιστατικά υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει πλήρη αραίωση τριχών στην κεφαλή (τύπος ολικής αλωπεκίας – alopecia totalis) ή στο σώμα (τύπος καθολικής αλωπεκίας – alopecia universalis).

Η αλωπεκία δεν είναι ουλωτική. Τις περισσότερες φορές υποχωρεί μόνη της μετά από διάστημα λίγων μηνών.

Τρόπος Αντιμετώπισης

Η θεραπεία της γυροειδούς αλωπεκίας είναι χρονοβόρος, ενώ σε περίπτωση υποτροπής αντιμετωπίζεται με δυσκολία. Επειδή επηρεάζει αρκετούς ασθενείς ψυχολογικά, κάποιες φορές κρίνεται απαραίτητη η συμβουλευτική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνονται πλήρως για την εξέλιξη της νόσου και να προσδοκούν το αποτέλεσμα της θεραπείας σε ρεαλιστικά πλαίσια.

Η θεραπεία πρώτης γραμμής θεωρείται η πλέον αποτελεσματική και ασφαλής. Όμως, η έκβαση της θεραπείας εξαρτάται κυρίως από τον βαθμό σοβαρότητας της αλωπεκίας και από τη διάρκειά της. Σε περιπτώσεις ανομοιόμορφης αλωπεκίας που έχει εκδηλωθεί πρόσφατα, μπορεί να εμφανίζεται έντονος ρυθμός ύφεσης, ενώ σε σοβαρής μορφής και μεγάλης διάρκειας με ανεκτικότητα στη θεραπεία, πιθανώς να υπάρχει αποτελεσματικότητα σε αλωπεκία ήπιας μορφής.

Συχνά στην περιγραφή της νόσου χρησιμοποιείται ο όρος “ποσοστιαία εκ νέου ανάπτυξη“, ο οποίος  δηλώνει τη νέα ανάπτυξη τριχών στην περιοχή της αλωπεκίας σε σχέση με την αρχική.

Στους ενήλικες ασθενείς, οι εγχύσεις κορτικοστεροειδών στην περιοχή της βλάβης αποτελούν θεραπεία πρώτης γραμμής όταν η αλωπεκία εμφανίζεται μόνο με μία ή με δύο μικρές κηλίδες. Όμως, μπορούν να εφαρμοστούν στο τριχωτό της κεφαλής σε ποσοστό 50% το πολύ. Η πιο συνηθισμένη έγχυση είναι το υδατικό εναιώρημα του ακετονιδίου της τριαμκινολόνης, η οποία γίνεται ενδοδερμικά σε δοσολογία 0,05–0,1 ml, με επανάληψη κάθε μήνα.

Σε εγχύσεις με συγκέντρωση 5mg/ml, η μέγιστη χρήση που επιτρέπεται στο τριχωτό της κεφαλής είναι 3ml ανά επίσκεψη. Συγκέντρωση 2,5mg/ml χρησιμοποιείται στα φρύδια και το στήθος. Η παροδική ατροφία με εντύπωμα είναι η ελάχιστη, βασική ανεπιθύμητη ενέργεια.

H τοπική ανοσοθεραπεία αποτελεί την επαγωγή αλλεργιών στο τριχωτό της κεφαλής εξ επαφής. Σαν ευαισθητοποιητές επαφής αναφέρονται το δινιτροχλωροβενζόλιο (dinitrochlorobenzene – DNCB) που δεν χρησιμοποιείται πια λόγω καρκινογόνου δράσης, το πιτυρικό οξύ του διβουτυλεστέρα (squaric acid dibutyl ester – SADBE) που έχει ελάχιστη σταθερότητα και η διφαινκυπρόνη (diphencyprone – DPCP).

speaktothedoctor

Η τελευταία ευαισθητοποιός ουσία είναι αυτή που χρησιμοποιείται συνήθως καθώς συνδυάζει αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Εφαρμόζεται αρχικά σαν λοσιόν με συγκέντρωση 2% σε μια μικρή περιοχή του τριχωτού της κεφαλής (2 έως 4 cm2) μέχρι που η περιοχή αυτή να γίνει κνησμώδης και ερυθηματοειδής. Ακολούθως, συνεχίζεται η θεραπεία σε εβδομαδιαία βάση με εφαρμογή χαμηλότερων συγκεντρώσεων (0,001% και 0,1%) σε  μεγαλύτερη περιοχή του τριχωτού. Η συγκέντρωση που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι η χαμηλότερη δυνατή ώστε να διατηρείται κνησμός ή ερύθημα ήπιας μορφής.

Αρχικά, η θεραπεία γίνεται στη μισή περιοχή του τριχωτού της κεφαλής μέχρι να επιτευχθεί ευνοϊκό αποτέλεσμα, και μετά συνεχίζεται και στην άλλη μισή. Θεωρείται η πλέον καλύτερα τεκμηριωμένη θεραπεία για τις περιπτώσεις γυροειδούς αλωπεκίας και πιθανώς η πιο αποτελεσματική για εκτεταμένη, μακροχρόνια αλωπεκία. Επειδή όμως, η στιγμή που θα αρχίσει η θεραπεία να ανταποκρίνεται είναι απρόβλεπτη, εφαρμόζεται στους ασθενείς για όσο διάστημα επιθυμούν. Εμφανίζει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως περιφερική λεμφαδενοπάθεια. Πιο σπάνια, μπορεί να εμφανίσει αυτοευαισθητοποίηση, που σαν αποτέλεσμα έχει τη δημιουργία γενικευμένου εκζέματος ή εξανθήματος σε μορφή πολύμορφου ερυθήματος.

Με βάση μελέτες για ανομοιόμορφη αλωπεκία, έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τοπικών κορτικοστεροειδών και μάλιστα σε περιπτώσεις εφαρμογής υπό κάλυψη ισχυρών στεροειδών. Η χρήση τους είναι πρακτική και σχετικά οικονομική, ενώ η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η παροδική θυλακίτιδα. Η αποτελεσματικότητα είναι ποικίλη και δεν υφίσταται καμία σε περιπτώσεις ολικής ή καθολικής αλωπεκίας.

Σαν θεραπεία, το ψωραλένιο με εφαρμογή υπεριωδών ακτίνων Α (PUVA) έχει ποικίλα αποτελέσματα με υψηλό ποσοστό υποτροπής, που απαιτεί συνεχή αντιμετώπιση για διατήρηση ανάπτυξης των τριχών.

Η εφαρμογή ερεθιστικών ουσιών, όπως η ανθραλίνη (διθρανόλη) και το ρετινοϊκό οξύ, θεωρείται ταυτόχρονα πρακτική και ασφαλής, ωστόσο η αποτελεσματικότητα δεν είναι εξακριβωμένη. Σε ασθενείς με σκουρόχρωμα μαλλιά, η ανθραλίνη εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι μπορεί και καλύπτει με καφετιά χρώση μια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής που είναι ανοιχτόχρωμη. Χρειάζεται να γίνεται συχνή εφαρμογή με υψηλή συγκέντρωση, καθώς είναι απαραίτητη η επίτευξη ερεθισμού για να έχει αποτέλεσμα. Αντίθετα, το ρετινοϊκό οξύ εφαρμόζεται σε ασθενείς με μαλλιά ανοιχτού χρώματος.

Ασφαλής θεραπεία είναι η εφαρμογή τοπικής μινοξιδίλης, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανταπόκριση όταν χρησιμοποιείται με τοπικές εγχύσεις.

Συστηματικά κορτικοστεροειδή με χορήγηση από το στόμα έχουν αποτελεσματικότητα σε αριθμό περιπτώσεων όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλή δοσολογία. Περιορισμένη θετική έκβαση έχει η εφαρμογή θεραπευτικού σχήματος με διακεκομμένη χορήγηση. Όμως, η καθολική, η ολική και η οφιοειδής γυροειδής αλωπεκία δεν αντιδρούν καλά σε αυτή τη θεραπεία και ο μεγάλος βαθμός υποτροπής την καθιστούν δυνητικά τοξική.

Επίσης αποτελεσματική είναι η συστηματική κυκλοσπορίνη όταν χορηγείται σε υψηλές δόσεις, αλλά μετά τη διακοπή της δεν υπάρχει απόκριση. Όσον αφορά την εφαρμογή τοπικού τακρόλιμους, τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι ενθαρρυντικά.

Τέλος, υπάρχει και ο τρόπος της συγκάλυψης του προβλήματος με τη χρήση περούκας, ενώ δεν είναι λίγοι οι ασθενείς που επιλέγουν να κάνουν τατουάζ (δερματογραφία) στα φρύδια τους.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΛΩΠΕΚΙΑFaq icon e1497260232176 - Γυροειδής Αλωπεκία