Τριχοπτωση & Θεραπειες

Μύθοι & Συχνές Ερωτήσεις

Φωτογραφιες Περιστατικων

Δείτε Αποτελέσματα

←Επιστροφη στην αρχικη

Πριν τη Μεταμοσχευση Μαλλιων

Πριν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών

Η λήψη ιατρικού ιστορικού, η φυσική εξέταση και οι κατάλληλες εξετάσεις αποτελούν τα πρώτα βήματα αντιμετώπισης του προβλήματος, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η διάγνωση, η οποία να υποδεικνύει πράγματι ως λύση τη μεταμόσχευση μαλλιών.

Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η φυσική εξέταση έχουν στόχο συν τοις άλλοις τον εντοπισμό ιατρικών αντενδείξεων για τη μεταμόσχευση μαλλιών  (π.χ. διαταραχές σοβαρής αιμορραγίας).

Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η αξιολόγηση του ψυχολογικού αντίκτυπου της τριχόπτωσης, καθώς και των προσδοκιών που έχει αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών, ενώ πάντα πραγματοποιείται συζήτηση και για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Αν ο ενδιαφερόμενος εμπιστευθεί για τη θεραπεία του την έμπειρη και επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, τότε μονάχα μία θα μπορούσε να είναι η αιτία δυσαρέσκειας σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες μεθόδους μεταμόσχευσης μαλλιών: οι μη-ρεαλιστικές προσδοκίες του. Αυτές μπορεί να αναπτυχθούν λόγω έλλειψης κατανόησης τόσο για την πιθανή φυσική πρόοδο του τύπου τριχόπτωσης από τον οποίο υποφέρει, όσο και για τυχόν περιορισμούς στην εκτέλεση της θεραπείας, αν για παράδειγμα τίθενται περιορισμοί στη δότρια περιοχή ή άλλοι περιοριστικοί παράγοντες.

Η πρόοδος της τριχόπτωσης είναι απρόβλεπτη στην έκταση και την ταχύτητά της, αλλά αποτελεί μία λυπηρή πραγματικότητα, επιβεβαιωμένη από πολλές επιστημονικές μελέτες. Μόνο τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα με πολύ σταθερή ή προχωρημένη αραίωση μπορούν να διαφύγουν αυτής της πρόγνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης θα αξιολογηθούν τελικά μέσα στο πλαίσιο αυτής της φυσικής πιθανής προόδου. Η κατανόηση αυτή παρέχει τη λογική βάση για τον σχεδιασμό της αρχικής μεταμόσχευσης και επιτρέπει στον ασθενή να αντιμετωπίσει την ανάγκη μιας δεύτερης μεταμόσχευσης στο μέλλον ως συνέχιση της θεραπείας του, παρά ως μία κακή έκβαση.

MM3 - Πριν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών

more results - Πριν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών

Για να μην αναπτυχθούν μη-ρεαλιστικές προσδοκίες, πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών διευκρινίζονται στους ενδιαφερόμενους τα εξής:

  • Η τελική πυκνότητα που θα επιτευχθεί με τη μεταμόσχευση μαλλιών, δεν θα είναι ίδια με αυτήν που υπήρχε στα νεανικά χρόνια του άτομου.
  • Περαιτέρω μεταμοσχεύσεις μαλλιών μπορεί μελλοντικά να χρειαστούν, είτε λόγω της επιθυμίας των ενδιαφερομένων για μεγαλύτερη πυκνότητα, είτε εξαιτίας της εξελισσόμενης αραίωσης στη δότρια περιοχή.
  • Απαιτούνται 10-12 μήνες για να γίνουν ορατά τα τελικά αποτελέσματα, και ενδεχομένως λίγο περισσότερο για τις γυναίκες.
  • Επισημαίνεται ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν αντικαθιστά την ανάγκη για ιατρική θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας. Στα άτομα που βρίσκονται σε λιγότερο προχωρημένο στάδιο αραίωσης, συστήνεται να αρχίζουν ή να συνεχίζουν τη χρήση μινοξιδίλης ή/και φιναστερίδης (στους άντρες) πριν τη μεταμόσχευση, αλλά και μετά από αυτήν. Το κοσμητικό όφελος των μεταμοσχευμένων μαλλιών θα είναι καλύτερο και ανθεκτικότερο αν τα προϋπάρχοντα μαλλιά στη λήπτρια περιοχή διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο για να παρέχουν πυκνότητα.
  • Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες άλλων ασθενών, για να είναι πιο σαφές το εύρος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
book a transplantation appointment stripe el - Πριν τη Μεταμόσχευση Μαλλιών

 Δείτε επίσης: