Τριχοπτωση & Θεραπειες

Μύθοι & Συχνές Ερωτήσεις

Φωτογραφιες Περιστατικων

Δείτε Αποτελέσματα

←Επιστροφη στην αρχικη

Ο κυκλος ζωης του τριχικου θυλακου

Οι τρίχες του τριχωτού της κεφαλής έχουν τη μακρότερη αναγενή φάση διάρκειας 2-6 χρόνια.

Η ζωή της τρίχας ακολουθεί έναν κύκλο τριών φάσεων.

  1. Μια μακρά περίοδο ανάπτυξης, η οποία ονομάζεται αναγενής φάση.
  2. Την περίοδο υποστροφής, με διάρκεια 2 έως 4 εβδομάδες, η οποία ονομάζεται καταγενής φάση.
  3. Την περίοδο αδράνειας, με διάρκεια 2 έως 4 μήνες, η οποία ονομάζεται τελογενής φάση.

Η διάρκεια της αναγενούς φάσεως καθορίζει το τελικό μήκος των τριχών και έτσι ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή του σώματος, ενώ η διάρκεια της καταγενούς και τελογενούς φάσεως παρουσιάζουν μικρότερες διακυμάνσεις στις διάφορες περιοχές του σώματος.

Οι τρίχες του τριχωτού της κεφαλής έχουν τη μακρότερη αναγενή φάση διάρκειας 2-6 χρόνια.

Οι τρίχες της κεφαλής δεν είναι συγχρονισμένες και βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Σε μια οποιαδήποτε χρονική στιγμή, περίπου το 90% των τριχών της κεφαλής βρίσκεται σε αναγενή φάση, το 10% σε  τελογενή και μόλις το 1% σε καταγενή.

κύκλος ζωής του τριχικού θυλάκου

Αναγενής φάση

Ο σχηματισμός νέων θυλάκων και τριχών στην έναρξη της αναγενούς φάσεως αποτελεί στην ουσία επανάληψη της μορφογενέσεως των τριχικών θυλάκων στο τριχωτό της κεφαλής στα έμβρυα. Η αναγενής φάση χωρίζεται σε επτά στάδια. Στην αναγενή φάση, η τρίχα έχει διάρκεια ζωής από 2 έως 6 χρόνια, ανάλογα τη περιοχή, ενώ τα τριχοθυλάκια, βρίσκονται στο ύψος του υποδόριου λίπους, βαθιά κάτω από το κύριο δέρμα, δηλαδή κάτω από το χόριο.

BANNER GR 14 - Ο κύκλος ζωής του τριχικού θυλάκουbannerGR3 15 - Ο κύκλος ζωής του τριχικού θυλάκου       bannerGR2 15 - Ο κύκλος ζωής του τριχικού θυλάκου

Καταγενής φάση

Η εκτεταμένη αλλοίωση στην κατώτερη μοίρα του τριχικού θυλάκου αποτελεί την έναρξη της καταγενούς φάσης. Τα κερατινοκύτταρα αιφνίδια διακόπτουν κάθε μιτωτική δραστηριότητα και υφίστανται απόπτωση. Η διάρκεια της καταγενούς φάσης είναι περίπου 2 έως 4 εβδομάδες. Τα τριχοθυλάκια συρρικνώνονται σε μέγεθος, ο κατώτερος θύλακος βαθμιαία υποστρέφει και ο εξωτερικός επιθηλιακός χιτώνας εξαφανίζεται.

Τελογενής και εξωγενής φάση

Στο στάδιο της τελογένεσης τα τριχοθυλάκια αδρανούν, παύουν να αναπτύσσονται και αποπίπτουν. Η τελογενής φάση είναι μια ετερογενής κατάσταση, δεδομένου ότι ποσοστό 1% των τελογονών τριχών αποπίπτει καθημερινά. Η τελογενής φάση, η οποία ονομάζεται και εξωγενής, είναι ένα ιδιαίτερα ελεγχόμενο και χρονικά σταθερό φαινόμενο των θηλαστικών, με χαρακτηριστικό η πτώση των τριχών να έχει εποχιακή κατανομή. Η άμεση απελευθέρωση τελογενών τριχών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ενεργή φάση στη διάρκεια ζωής της τρίχας.

kiklos trixikou thilaka - Ο κύκλος ζωής του τριχικού θυλάκου

Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αν από τις αρχικές 100.000 τρίχες που έχουμε στο τριχωτό της κεφαλής, βρίσκεται μόνιμα ένα ποσοστό 10% στην τελογενή φάση και, αν από αυτές ένα ποσοστό 1% αποπίπτει καθημερινά, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι η ημερήσια φυσιολογική τριχόπτωση του τριχωτού της κεφαλής αφορά σε 100 τρίχες αντίστοιχα.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, υπό φυσιολογικές συνθήκες, μεταξύ της αποπτώσεως των τριχών και της εκφύσεως νέων τριχών πρέπει να είναι πολύ μικρό σε διάρκεια. Σε ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκία όμως, διαρκεί μήνες.