Τριχοπτωση & Θεραπειες

Μύθοι & Συχνές Ερωτήσεις

Φωτογραφιες Περιστατικων

Δείτε Αποτελέσματα

←Επιστροφη στην αρχικη

Τριχοπτωση Θεραπεια

Όταν η τριχόπτωση ξεκινάει, η αυτοπεποίθηση πέφτει… τρίχα-τρίχα. Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη αντιμετώπισης και αποκατάστασης του προβλήματος είναι επιτακτική.

Η διαδικασία της αραίωσης των τριχών είναι τόσο σταδιακή που ακόμα και το άτομο που επηρεάζεται από αυτήν, δεν την προσέχει άμεσα. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να συγκρίνει το πώς αυτή πιθανόν εξελίσσεται.

Ο έγκαιρος εντοπισμός των αιτιών της τριχόπτωσης είναι καθοριστικός για να επιλεχθεί το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα και να αρχίσει άμεσα η αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και για να προστατευθούν τα υπάρχοντα τριχοθυλάκια από περαιτέρω και πιθανόν μη αναστρέψιμη εξασθένιση.

Οι υπάρχουσες θεραπείες, οι οποίες τις περισσότερες φορές δρουν συνεργικά (επιλέγεται δηλαδή ένα θεραπευτικό σχήμα που τις συνδυάζει), έχουν τους εξής στόχους:

  1. Την παύση της τριχόπτωσης
  2. Τη σταθεροποίηση της αραίωσης
  3. Την ενδυνάμωση των τριχοθυλακίων
  4. Την ενίσχυση της τοπικής μικροκυκλοφορίας
  5. Τη διέγερση της τριχοφυΐας
  6. Την κάλυψη της περιοχής της αραίωσης

 Για να επιλεχθεί το κατάλληλο σχήμα θεραπείας, καθοριστικό βήμα αποτελεί η τριχοσκόπηση. Με τη χρήση ενός χειροκίνητου δερματοσκοπίου πολωμένου φωτός, μελετώνται και καταγράφονται ο αριθμός, η πυκνότητα, η ποιότητα και η κατάσταση των τριχοθυλακίων, και επιτυγχάνεται η ακριβής διάγνωση. Μόλις εξακριβωθούν τα αίτια της τριχόπτωσης, είναι δυνατό να διαμορφωθεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα και να τεκμηριωθεί η πρόγνωση (πιθανότητες ίασης).

       

 

speaktothedoctor

Η πορεία της θεραπευτικής αγωγής αναλύεται και πάλι με τη μέθοδο της τριχοσκόπησης, που πέρα από διαγνωστικό εργαλείο, αποτελεί και τον πλέον αντικειμενικό δείκτη για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Ο αριθμός, η ποιότητα και το πάχος των τριχών επανεξετάζονται και αξιολογούνται, έτσι ώστε να προσαρμόζεται αντίστοιχα η συχνότητα ή/και η δοσολογία της θεραπείας. Όλες οι ψηφιακές εικόνες που λαμβάνονται κατά την εξέταση, καταχωρούνται και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη σύγκριση της κατάστασης του τριχωτού της κεφαλής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.