Τριχοπτωση & Θεραπειες

Μύθοι & Συχνές Ερωτήσεις

Φωτογραφιες Περιστατικων

Δείτε Αποτελέσματα

←Επιστροφη στην αρχικη

Μεταμοσχευση Μαλλιων – Δειτε Αποτελεσματα

Άριστος σχεδιασμός, φυσικό αποτέλεσμα, προσιτό κόστος

Εγγύηση Επαναφύτρωσης για Κάθε Τριχοθυλάκιο που Πληρώνετε

Σε όλες τις μεταμοσχεύσεις FUE δίνεται εγγύηση για τον αριθμό των εκφυόμενων τριχοθυλακίων «Guarantee per follicle». Πριν αλλά και μετά από 12 μήνες διενεργείται τριχοσκόπηση στη δέκτρια και στη δότρια περιοχή, κατά την οποία μετρούνται ακριβώς τα τριχοθυλάκια που μεταφέρθηκαν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια τριχοθυλάκια δεν επαναφύτρωσαν (πέραν μιας μικρής φυσικής αποδεκτής απόκλισης της τάξης του 5%), πραγματοποιείται συμπληρωματική FUE χωρίς χρέωση. Για ραντεβού ενημέρωσης:

Αθήνα 210 72 42 600 & Μαρούσι 210 61 00 900

Αποστολή φωτογραφιών

Για να μάθετε αν είστε κατάλληλοι υποψήφιοι για μεταμόσχευση μαλλιών, παρακαλείσθε να στείλετε φωτογραφίες από όλες τις πλευρές της κεφαλής σας (μπροστά, πίσω και δύο πλαϊνά), έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Θα σας ενημερώσουμε για τον αριθμό των τριχοθυλακίων που απαιτούνται για την κάλυψη των αραιωμένων περιοχών, καθώς και για το αντίστοιχο κόστος. Μπορείτε να αποστείλετε τις φωτογραφίες σας στο e-mail infoiqhair@gmail.com ή κάνοντας κλικ εδώ

Σημείωση: Φωτογραφηθείτε σε φωτεινό χώρο, χωρίς χρήση φλας και από απόσταση 30-40 εκατοστών του μέτρου. 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.450
Αριθµός τριχών: 6.615

Αποτέλεσµα 12µήνου

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Κρόταφοι και Μετωπιαία γραµµή
Αριθµός τριχοθυλακίων: 950
Αριθµός τριχών: 2.565

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.480
Αριθµός τριχών: 3.404

Αποτέλεσµα 8µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 6
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 3.450
Αριθµός τριχών: 8.625

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.346
Αριθµός τριχών: 6.568

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 5
Κάλυψη και πύκνωση: Γ και Β2 Ζώνη σε συνδυασµό µε συντηρητική αγωγή
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.312
Αριθµός τριχών: 3.804

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.570
Αριθµός τριχών: 3.925

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 5
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.090
Αριθµός τριχών: 2.725

Αποτέλεσµα 12µήνου /Μέτρια δότρια

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 6
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.500
Αριθµός τριχών: 2.850

Αποτέλεσµα 7µήνου / Κακή δότρια / Έχει προηγηθεί αποτυχηµένη µεταµόσχευση

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.840
Αριθµός τριχών: 5.336

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.350
Αριθµός τριχών: 3.510

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.130
Αριθµός τριχών: 2.825

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.058
Αριθµός τριχών: 5.350

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.200
Αριθµός τριχών: 4.620

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.950
Αριθµός τριχών: 5.655

Αποτέλεσµα 8µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.200
Αριθµός τριχών: 5.720

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.650
Αριθµός τριχών: 3.960

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.700
Αριθµός τριχών: 4.420

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 6
Κάλυψη και πύκνωση: Α ,Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.550
Αριθµός τριχών: 5.610

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 6
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.750
Αριθµός τριχών: 7.700

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Αποκατάσταση γενιών

Αποτέλεσµα 6µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.356
Αριθµός τριχών: 5.654

Αποτέλεσµα 9µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 5
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.100
Αριθµός τριχών: 3.080

Αποτέλεσµα 7µήνου /Κακή δότρια

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.224
Αριθµός τριχών: 3.060

Αποτέλεσµα 9µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.690
Αριθµός τριχών: 4.900

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 6
Κάλυψη και πύκνωση: Α, Β και Γ1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.100
Αριθµός τριχών: 5.670

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.540
Αριθµός τριχών: 3.696

Αποτέλεσµα 6µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.580
Αριθµός τριχών: 3.002

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.300
Αριθµός τριχών: 3.380

Αποτέλεσµα 7µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β1 Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.000
Αριθµός τριχών: 5.400

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Αποκατάσταση φρυδιών

Αποτέλεσµα 6µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α και Β Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.560
Αριθµός τριχών: 3.744

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α , Β και Γ Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 2.650
Αριθµός τριχών: 6.625

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood:
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.150
Αριθµός τριχών: 2.875

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Βαθµίδα κλίµακας Norwood: 4α
Κάλυψη και πύκνωση: Α Ζώνη
Αριθµός τριχοθυλακίων: 1.450
Αριθµός τριχών: 4.150

Αποτέλεσµα 12µήνου

 

Δείτε επίσης:

Τριχοσκοπικά Ελεγχόμενη FUE